RĪGAS SPORTA BURĀŠANAS CENTRA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Rīga, 2019

 “Rīgas sporta burāšanas centra” (RSBC) iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu kārtību un drošību RSBC teritorijā. Noteikumi ir saistoši visām personām, kas atrodas burāšanas centra teritorijā.

RSBC TERITORIJA

RSBC teritorija ir publiska teritorija.
RSBC peldošās piestātnes ir privātīpašums, un tās ir pieejamas TIKAI laivu īpašniekiem un viņu viesiem.

DROŠĪBA UN DROŠĪBAS UZRAUDZĪBA

Ūdens transporta īpašnieki savlaicīgi informē RSBC administrāciju par personām, kuras ir tiesīgas atrasties uz ūdens transportlīdzekļa, uzņemoties atbildību par šo personu rīcību.

Bērni līdz 14 gadu vecumam RSBC teritorijā nedrīkst tikt atstāti bez uzraudzības.

Uz pontoniem un ūdens transportlīdzekļiem, bērniem jābūt uzvilktām glābšanas vestēm.

Uz ūdens transportlīdzekļiem drīkst izmantot tikai tādu aprīkojumu, kas atbilst kuģošanas drošības, cilvēku dzīvības un veselības, kā arī vides aizsardzības prasībām.

Atbildība par ūdens transportlīdzekļa stāvēšanas drošību, kas novērš iespēju tos izmantot nepiederošām personām, kā arī to ekspluatāciju ir atbildīgs tās īpašnieks.

Par ūdens transportlīdzekļa tauvošanos un attauvošanos ir atbildīgs tās īpašnieks.

Grilus atļauts kurināt tikai speciāli tam paredzētās vietās, izmantojot Jahtkluba inventāru.

AUTO UN CITU TRANSPORTLĪDZEKĻU NOVIETOŠANA TERITORIJĀ

Auto atļauts novietot tikai tam paredzētās vietās. Ja visas vietas ir aizņemtas, esat aicināt atstāt savu automašīnu ārpus burāšanas centra teritorijas, ielas malā.

Teritorijā novietot automašīnas var tikai jahtu/laivu īpašnieki, kuri īrē vietu pie piestātnes. Gadījumā, ja pie jums ierodas viesi, lūgums viesiem savu auto atstāt ārpus RSBC teritorijas.

Teritorijā auto jānovieto tā, lai tas netraucētu kemperiem pārvietoties no/uz kempingu, kā arī būtu iespējams pārvietot krastā novietoto sporta jahtu PLATU25 treilerus no/līdz jahtu celtnim.

Novietot auto laukumā pie jahtu celtņa ir KATEGORISKI aizliegts!!!

Jebkādas ūdenstransporta līdzekļu piekabes, treilera vai cita inventāra novietošana RSBC teriotijā ir jāsaskaņo ar RSBC administrāciju.

Jebkāda transportlīdzekļa novietošana RSBC teritorijā ilgāk par 24h ir jāsaskaņo ar RSBC administrāciju.

Vairāk par vienu diennakti, RSBC teritorijā, var tikt turēts ne vairāk kā 1 (viens ) transportlīdzeklis uz 1 (vienu) peldlīdzekli. Citi gadījumi jāsaskaņo ar RSBC administrāciju.

Motociklu, mopēdu, velosipēdu stāvvietu skaits šobrīd nav ierobežots.

ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās ir aizliegts.

Atkritumu izmešanai ir paredzētas 2 vietas:

  • Atkritumu konteineri burāšanas centra teritorijā pie angāra
  • Atkritumu konteineri pie biroju ēkas “Ostas skati” (aiz fasādes jūras pusē, tālākie atkritumu konteineri skatoties no upes puses. Tuvākie konteineri pieder restorānam, tajos mest atkritumus burāšanas centra pārstāvjiem ir aizliegts!!!)

Lūgums jahtu īpašniekiem, kuru jahtu stāvvietas ir pie piestātnes Vanšu tilta pusē, izmantot atkritumu konteinerus burāšanas centra teritorijā pie angāriem, savukārt tos, kuru jahtu stāvvietas atrodas biroja ēkas “Ostas skati” pusē – konteinerus aiz “Ostas skatu” fasādes.

Lūgums kartona kastes, plastmasas pudeles un skārda bundžas saplacināt pirms izsviešanas atkritumu konteinerā. Alus pudeles atstājiet kastē, kas novietota blakus atkritumu konteineram.

Puķu podi un lielais grils, zāliens u.c.vietas NAV atkritumu tvertnes, tur mest atkritumus (tai skaitā izsmēķus) ir aizliegts! Sods par šī noteikuma neievērošanu 20 EUR.

PELDLĪDZEKĻU APKOPE

Apkopjot savus peldlīdzekļus, neatstāt pēc sevis atkritumus - papīrus, izolācijas lentas, krāsas traipus, ķīmisko līdzekļu atkritumus, eļļas u.c. šķidrumus un atkritumus, kas piesārņo dabu un atstāj traipus uz asfalta seguma.

Par šī punkta pārkāpumu RSBC administrācija ir tiesīga uzlikt naudas sodu.

DEGVIELAS UZPILDE

Jebkāda degvielas uzpilde RSBC teritorijā (gan krastā, gan uz ūdens) ir stingri aizliegta.

ŪDENS

Piestātnēm ir pievienots dzeramais ūdens, un, lai arī patreiz tas jums ir bezmaksas, burāšanas centra administrācijai šis ir maksas pakalpojums, tāpēc lietosim ūdeni taupīgi, jo īpaši, mazgājot jahtas.

Ūdens šļūtenēm pēc lietošanas ir jābūt sarullētām un atliktām atpakaļ tām paredzētajā vietā, ūdens krāniem pilnībā aizgrieztiem. Par šī noteikuma neizpildi sods 5 EUR.

ELEKTRĪBA

Ja uz jahtas tiek pieslēgts sildītājs, vai kāda cita elektro ierīce ar jaudu virs 0.5 kW, uz laiku kas ilgāks par 1 (vienu) stundu, par to ir jāinformē RSBC administrācija. Šobrīd jahtas stāvvietas cenā iekļautais elektrības apjoms mēnesī sastāda 120 kW. Tuvākā laikā tiek plānots uzstādīt elektrības skaitītājus katram peldlīdzeklim atsevišķi.

JAHTU CELTNIS

Jahtu celtnis ir paredzēts peldlīdzekļu (līdz 2t) iecelšanai ūdenī un izcelšanai no ūdens. Šis ir ikvienam pieejams maksas pakalpojums.

Neatstāt pie celtņa treilerus, un citas savas personīgās mantas, inventāru. Pēc celtņa izmantošanas, laukums pie celtņa ir jāatbrīvo no visām augstāk minētajām lietām, lai būtu brīva piekļūšana celtnim, kā arī kemperiem netraucēta pārvietošanās uz/no kempinga.

ATPŪTAS VIETAS

Burāšanas centra teritorija ir labiekārtota kluba biedru, jahtu īpašnieku un viņu viesu ērtībām, lai varētu baudīt atpūtu ne tikai uz jahtas, bet arī piestātnes teritorijā. Atūtas vieta pēc tās lietošanas jāatstāj tīra.

Atpūšoties krastā, izmantojot grilu, pēc lietošanas tas jāatstāj tīrs, un lietošanas kārtībā. Ja pārvietojat piestātnes inventāru - atpūtas dīvānus, šūpuļkrēslus, sauļošanās zvilņus, galdus, krēslus, tad pēc savas atpūtas, tie jānovieto atpakaļ iepriekšējās vietās!

SUŅI

Ierodoties burāšanas centra teritorijā ar suņiem, saimniekam ir pienākums savākt sava mīluļa izkārnījumus.

PERSONĪGĀS MANTAS

RSBC administrācija neatbild par personu mantām un peldlīdzekļiem, to bojājumiem vai nozušanu. Par savu mantu un peldlīdzekļu drošību ir atbildīgi to īpašnieki.

Vienlaicīgi informējam, ka RSBC teritorijā tiek veikta video novērošana.

VIESU PIETAUVOŠANĀS PIE RSBC PIESTĀTNĒM

Jebkura pietauvošanās pie RSBC piestātnēm, ārpus atsevišķi norādītās viesu piestātnes, ir jāsaskaņo ar RSBC administrāciju.

Jahtkluba viesiem, pietauvojot peldošos līdzekļus pie RSBC piestātnēm, ir jāatrodas peldlīdzekļa tiešā tuvumā. Ja ir paredzēts atstāt peldlīdzekli bez uzraudzības, par to jāinformē jahtkluba administrācija.

Par jebkura peldlīdzekļa drošu pietauvošanu ir atbildīgs tikai un vienīgi peldlīdzekļa īpašnieks/kapteinis. Par drošāko pietauvošanās veidu, lūdzam konsultēties ar RSBC administrāciju.

ATBILDĪBA

RSBC teritorijā atrodošās personas ir atbildīgas:

  • par savu drošību un savu bērnu drošību un uzraudzību;
  • par savu mājdzīvnieku uzraudzību un rīcības sekām;
  • par izdarīto kaitējumu jahtklubam vai trešajām personām.

Par pārkāpumiem apmeklētāji ir atbildīgi saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto atbildību.

 

Gadījumā, ja tiek konstatēts būtisks bojājumus RSBC inventāram, vai  tiek novērots, ka ir pārkāpti augstākminētie noteikumi, personu pienākums ir nekavējoties par to ziņot RSBC administrācijai.

Vienlaicīgi, lūgums informēt arī savus viesus, kas uzturas RSBC teritorijā, par kārtības noteikumiem, kā arī ņemt vērā, ka jahtas īpašnieks ir atbildīgs par savu viesu kārtības noteikumu ievērošanu.

 

 

CIENĪSIM SEVI UN CITUS!

RSBC ADMINISTRĀCIJA